Závory

Automatické hydraulické závory

O spolehlivosti hydraulických závor italské firmy FAAC svědčí jejich použití na extrémě frekventovaných místech jako jsou např. dálniční mýtné brány. Vyznačují se vysokou kvalitou zpracování, vysokým výkonem a dlouho životností.

FAAC 615 - f.p. 50%
Vhodná pro střední intenzitu provozu a kontrolu malých a středních privátních parkovišť
FAAC 620 STANDARD - f.p. 70%
Vhodná pro těžký, ne však nepřetržitý provoz
FAAC 620 RAPID - f.p. 100%
Ideální řešení pro těžký nepřetržitý provoz
FAAC 640 - f.p. 100%
Řešení pro velké průmyslové parky s vysokou četností provozu, délka ráhna až 7m
*FAAC vyrábí automatické závory v několika verzích podle požadované frekvence použití (zkráceně f.p. udávaná v %).